Allt om luftvärmepumpar


Välkommen till vår sida om luftvärmepumpar. Här hittar du mängder av information om allt som relaterar till luftvärmepumpar samt en komplett katalog till alla företag i Sverige som säljer och utför service på olika typer av värmepumpar.

Vad är en luftvärmepump?

En luftvärmepump fungerar på följande sätt: luftvärmepumpen tar eller “kramar ur” befintlig värme från den kallare utomhusluften och överför denna värme till den varmare luften som finns inomhus. Detta kallas också för luft-luftvärmepump. Om värmen överförs till vattnet inomhus kallas värmpumpen för luft-vattenvärmepump.

Genom att man med en luftvärmepump kan använda den befintliga energin i uteluften och transportera in denna värmen inomhus så kan hushåll som använder dessa värmepumpar spara en hel del pengar. Detta eftersom t.ex. mindre mängd el går åt för att värma upp huset.

Köpa luftvärmepumpar i Sverige

För närvarande finns det inga, eller väldigt få, svensktillverkade luftvärmepumpar att köpa. Detta beror sannolikt på att en luftvärmepump i princip fungerar likadant som de olika luftkonditioneringsanläggningar som tillverkas och säljs i stora mängder runt om i hela världen. På grund av detta tillverkas sedan länge stora volymer luftvärmepumpar i olika låglöneländer till mycket låga priser.

I Sverige är vi ledande när det gäller flera andra typer av värmepumpar men trots detta blir det svårt att konkurrera med dessa billigare luftvärmepumpar som tillverkas av företag som även tillverkar pumpar för luftkonditionering. I teorin skulle det dock vara möjligt att i Sverige tillverka luftvärmepumpar av högre kvallitet vilken tack vara bättre driftseffektivitet skulle bli billigare att äga under luftvärmepumpens hela livslängd. Dock är det få konsumenter som ser till denna helhetsbild när det är dags att köpa en luftvärmepump. Få har kännedom om COP-värde hos luftvärmepumpar och ser att man kan spara mer än 1000 SEK per år samt att livslängden på värmepumpen skulle bli längre.

Tillverkare av luftvärmepumpar

Majoriteten av de olika luftvärmepumpar som finns idag tillverkas i varma länder där det finns ett stort behov av att kyla ner hem och arbetsplatser. Det vanligaste sättet att skapa kyla på dessa ställen är att använda en luftkonditioneringsanläggning, vilken också kan fungera som en luft-luftvärmepump.

Största tillverkare av luftvärmepumpar

Världens största tillverkare av luftvärmepumpar ser ni i listan nedanför:

  • Fujitsu
  • Sanyo
  • Daikin
  • Panasonic
  • Mitsubishi
  • Toshiba
  • LG
  • Electrolux
  • IVT


För att hitta en återförsäljare av luftvärmepumpar i din närhet kan du använda vår katalog.

Städer med luftvärmepumpar i fokus

Nedan följer utvalda orter i vilka du kan hitta företag som är återförsäjare av luftvärmepumpar samt kan hjälpa dig med installation och service.